MOGELIJKHEDEN

diverse therapie mogelijkheden

Pessotherapie is een methode waarbij gekeken wordt naar hoe negatieve gebeurtenissen uit de jeugd/ jong volwassenheid later in het leven psychische en lichamelijke klachten kunnen geven. Veelal somberheid, angstigheid, onzekerheid, problemen met assertiviteit, het reguleren van emoties, te veel op anderen gericht zijn. In ons lijf kunnen veel spanningen zitten, die hiermee te maken hebben. Emoties zijn verstopt, niet geuit of niet welkom en aspecten van onszelf hebben we niet kunnen ontwikkelen. Door in kaart te brengen welke basisbehoeften van een kind tekort zijn gekomen door wie en te werken met de lichamelijke spanningen kunnen we leren hier als volwassene een nieuwe richting aan geven en zo beter in contact met onszelf leren zijn.

Meer over pessotherapie is te vinden op de website www.pessotherapie.nl.