MOGELIJKHEDEN

diverse therapie mogelijkheden

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier bieden wij zorg aan kinderen en jongeren met psychische of psychosociale problemen. Hierbij richten wij ons op de krachten en de mogelijkheden van het kind of de jongere, in plaats van te kijken naar wat niet goed gaat. Oplossingen heeft het kind of de jongere vaak al in zich. Het is alleen nog niet gelukt die op eigen kracht te vinden.

 

Graag zoeken we actief met het kind of de jongere naar oplossingen voor problemen die in het dagelijks leven belemmerend werken. Uit ervaring is gebleken dat het zeer waardevol is tevens ouders, of andere belangrijke personen binnen het leven van het kind of de jongere, te betrekken in dit proces. In deze samenwerking zoeken wij naar mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren en ruimte creëren voor een positieve ontwikkeling van het kind of de jongere.

Behandelingen/trainingen

  • Faalangsttraining
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Kindercoaching


Onderzoekstypen:

  • Functieonderzoek
  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar zelfbeeld/persoonlijkheid
  • Oplossingsgerichte gesprekken
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Sociaal-emotioneel onderzoek