Praktijk SPEL Haarlemmermeer gaat stoppen per 1 januari 2023

Psychologenpraktijk SPEL (Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn) aan de Hoofdweg 737 sluit per 1 januari 2023 haar deuren wegens pensionering en het gebrek aan opvolgers.

MOGELIJKHEDEN

diverse therapie mogelijkheden

Het cognitieve model gaat ervan uit dat alle psychische problemen of stoornissen gekenmerkt worden door vervormde of disfunctionele denkgewoonten "denkfouten", die de stemming en het gedrag van cliënten beïnvloeden. Middels huiswerk en gedachtenformulieren wordt de cliënt zich meer bewust van deze "automatische" gedachten, die men zich vaak niet bewust is. Veranderingen in het denken leiden zo tot vermindering van klachten. Deze therapie legt in eerste instantie de nadruk op het heden en is doel-enprobleemgericht. Meer informatie over cognitieven gedragstherapie kunt u vinden op de website www.vgct.nl.