MOGELIJKHEDEN

diverse therapie mogelijkheden

PSYCHOLOGISCHE HULP

De psychologen van S.P.E.L. Haarlemmermeer bieden behandelingen aan (jong) volwassenen.

  • De basisgeneralistische geestelijke gezondheidszorg (basisggz) is gericht op kortdurende behandeling.

Er zijn verschillende behandelmethodes voor kortdurende behandeling van psychologische problemen.

Wij als S.P.E.L. psychologen werken als zelfstandige psychologen samen en hanteren eenzelfde visie en hebben veelal dezelfde ideeën over ons werk. Wij bieden hulp met een persoonlijke, praktische en professionele aanpak. Onze werkwijze is laagdrempelig en cliëntgericht, d.w.z. een vriendelijke en empatische houding naar de cliënt en samen werken we aan de hulpvraag. De behandelingen zijn voor een breed publiek toegankelijk wat betreft leeftijd opleiding en achtergrond. Bij sommige psychologen is het mogelijk de behandeling in de Engelse taal te doen.

Met huisartsen en andere verwijzers /zorgverleners werken wij goed samen. De psychologen werken vooral met EMDR bij de behandeling van trauma’s, Bij specifieke angsten en negatief zelfbeeld kan vaak een combinatie van cognitieve gedragstherapie en EMDR tot een goed resultaat leiden. Bij psychologische klachten wordt gebruik gemaakt van o.a. cognitieve gedragstherapie , cliëntgerichte en inzicht gevende therapie, lichaamsgerichte therapieën ( o.a.Pessotherapie, ademhalingstechnieken), mindfulness al naar gelang de mogelijkheden van de therapeut en de cliënt.

 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan van een trauma. EMDR wordt ook toegepast bij de verwerking van complexe trauma’s (bijvoorbeeld langdurige mishandeling of misbruik). Meer informatie over EMDR Therapie.

Het cognitieve model gaat ervan uit dat alle psychische problemen of stoornissen gekenmerkt worden door vervormde of disfunctionele denkgewoonten "denkfouten", die de stemming en het gedrag van cliënten beïnvloeden. Middels huiswerk en gedachtenformulieren wordt de cliënt zich meer bewust van deze "automatische" gedachten, die men zich vaak niet bewust is. Veranderingen in het denken leiden zo tot vermindering van klachten. Deze therapie legt in eerste instantie de nadruk op het heden en is doel-enprobleemgericht. Meer informatie over cognitieven gedragstherapie kunt u vinden op de website www.vgct.nl.

Mindfulness is een methode waarbij de persoon geleerd wordt zich gewaar te zijn van wat er zich op het moment zelf afspeelt. De toeschouwer positie wordt gestimuleerd door in het hier-en-nu aandacht te hebben voor waar men mee bezig is of wat zich voordoet. Dit helpt om helderder te denken en te voelen en rustiger om te gaan met zichzelf inclusief klachten. Men laat zich minder snel meeslepen door gedachten en emoties. Het is een vorm van "ont-moeten", waardoor men meer in balans kan komen.

Pessotherapie is een methode waarbij gekeken wordt naar hoe negatieve gebeurtenissen uit de jeugd/ jong volwassenheid later in het leven psychische en lichamelijke klachten kunnen geven. Veelal somberheid, angstigheid, onzekerheid, problemen met assertiviteit, het reguleren van emoties, te veel op anderen gericht zijn. In ons lijf kunnen veel spanningen zitten, die hiermee te maken hebben. Emoties zijn verstopt, niet geuit of niet welkom en aspecten van onszelf hebben we niet kunnen ontwikkelen. Door in kaart te brengen welke basisbehoeften van een kind tekort zijn gekomen door wie en te werken met de lichamelijke spanningen kunnen we leren hier als volwassene een nieuwe richting aan geven en zo beter in contact met onszelf leren zijn.

Meer over pessotherapie is te vinden op de website www.pessotherapie.nl.

Op dit moment bieden wij geen behandelingen voor kinderen.  

Kinderen kunnen aangemeld worden bij mw Manon Zeyl, klinisch psycholoog voor Kind en Jeugd. Zij houdt praktijk op de locatie van onze praktijk SPEL Haarlemmermeer. Voor aanmelding en meer informatie: www.psychotherapiepraktijk-manon.nl.

Lees meer...