Praktijk SPEL Haarlemmermeer gaat stoppen per 1 januari 2023

Psychologenpraktijk SPEL (Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn) aan de Hoofdweg 737 sluit per 1 januari 2023 haar deuren wegens pensionering en het gebrek aan opvolgers.

MOGELIJKHEDEN

diverse therapie mogelijkheden

PSYCHOLOGISCHE HULP

De psychologen van S.P.E.L. Haarlemmermeer bieden behandelingen aan (jong) volwassenen.

  • De basisgeneralistische geestelijke gezondheidszorg (basisggz) is gericht op kortdurende behandeling.

Er zijn verschillende behandelmethodes voor kortdurende behandeling van psychologische problemen.

Wij als S.P.E.L. psychologen werken als zelfstandige psychologen samen en hanteren eenzelfde visie en hebben veelal dezelfde ideeën over ons werk. Wij bieden hulp met een persoonlijke, praktische en professionele aanpak. Onze werkwijze is laagdrempelig en cliëntgericht, d.w.z. een vriendelijke en empatische houding naar de cliënt en samen werken we aan de hulpvraag. De behandelingen zijn voor een breed publiek toegankelijk wat betreft leeftijd opleiding en achtergrond. Bij sommige psychologen is het mogelijk de behandeling in de Engelse taal te doen.

Met huisartsen en andere verwijzers /zorgverleners werken wij goed samen. De psychologen werken vooral met EMDR bij de behandeling van trauma’s, Bij specifieke angsten en negatief zelfbeeld kan vaak een combinatie van cognitieve gedragstherapie en EMDR tot een goed resultaat leiden. Bij psychologische klachten wordt gebruik gemaakt van o.a. cognitieve gedragstherapie , cliëntgerichte en inzicht gevende therapie, lichaamsgerichte therapieën ( o.a.Pessotherapie, ademhalingstechnieken), mindfulness al naar gelang de mogelijkheden van de therapeut en de cliënt.

 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan van een trauma. EMDR wordt ook toegepast bij de verwerking van complexe trauma’s (bijvoorbeeld langdurige mishandeling of misbruik). Meer informatie over EMDR Therapie.

Het cognitieve model gaat ervan uit dat alle psychische problemen of stoornissen gekenmerkt worden door vervormde of disfunctionele denkgewoonten "denkfouten", die de stemming en het gedrag van cliënten beïnvloeden. Middels huiswerk en gedachtenformulieren wordt de cliënt zich meer bewust van deze "automatische" gedachten, die men zich vaak niet bewust is. Veranderingen in het denken leiden zo tot vermindering van klachten. Deze therapie legt in eerste instantie de nadruk op het heden en is doel-enprobleemgericht. Meer informatie over cognitieven gedragstherapie kunt u vinden op de website www.vgct.nl.