Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen hebt u elk jaar opnieuw een verwijsbrief van de huisarts nodig. Uw huisarts maakt een eerste inschatting van de ernst en aard van uw hulpvraag. Als uw huisarts inschat dat u het beste binnen onze praktijk kunt worden geholpen, dan schrijft hij/zij een verwijsbrief. Behalve de huisarts kan ook de bedrijfsarts en medisch specialist een verwijsbrief geven.

Vanaf 2014 is voor verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ nodig dat in de verwijsbrief wordt vermeld:

  • Dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ.
  • Dat er sprake is van een vermoeden van problematiek die benoemd kan worden in DSMIV termen.
  • De gegevens van de verwijzer/huisarts, inclusief de AGB code.
  • De verwijzing is tot 365 dagen na de datum van de verwijsbrief van de huisarts geldig.
    Stel dat de verwijsbrief is afgegeven op 28 november 2014, dan geldt deze tot 28 november 2015. U hoeft als de DBC nog niet vol is geen nieuwe verwijsbrief in 2015 aan te vragen bij uw huisarts.

 U kunt hier het verwijzingsformulier downloaden voor huisartsen.