Verwijzingsformulier voor huisartsen: Verwijzing_voor_Huisartsen.pdf

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen hebt u voor ieder traject een verwijsbrief van de huisarts nodig. Uw huisarts maakt een eerste inschatting van de ernst en aard van uw hulpvraag. Als uw huisarts inschat dat u het beste binnen onze praktijk kunt worden geholpen, dan schrijft hij/zij een verwijsbrief. Behalve de huisarts kan ook de bedrijfsarts en medisch specialist een verwijsbrief geven.

Vanaf 2014 is voor verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ nodig dat in de verwijsbrief wordt vermeld:

  • Dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ.
  • Dat er sprake is van een vermoeden van problematiek die benoemd kan worden in DSMIV termen.
  • De gegevens van de verwijzer/huisarts, inclusief de AGB code.
  • De verwijzing is tot negen maanden na de datum van de verwijsbrief van de huisarts geldig.

U kunt het verwijsformulier boven aan de pagina downloaden.