AANMELDEN

Informatie en formulieren

U kunt zich bij SPEL op twee manieren aanmelden:

  • Via het aanmeldformulier op deze website.
  • Telefonisch via 023-5632678. U kunt 24 uur per dag een voicemail achterlaten onder vermelding van uw naam, uw telefoonnummer, en het onderwerp. Een van onze psychologen belt u dan zo snel mogelijk op werkdagen terug.

Na aanmelding plaatsen wij u op de wachtlijst indien er op dat moment een wachtlijst is. Als één van onze psychologen een plek heeft belt zij/hij u op om een afspraak te maken. De psycholoog doet de intake en neemt u direct in behandeling: er is dus geen scheiding tussen intake en behandeling.

Als tijdens de intake blijkt dat uw problematiek te zwaar is voor de GBGGZ, dan verwijzen wij u door naar de SGGZ via uw huisarts. Indien nodig kunt u in onze praktijk een psychiater consulteren voor b.v. medicatie. Ook dit wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Wat heeft u nodig om zich aan te melden?

Voor uw behandeling heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De verzekering eist dat deze verwijzing aan een aantal eisen voldoet:

  • er moet een vermoeden van een DSM IV diagnose zijn
  • een verwijzing naar GBGGZ of SGGZ
  • personalia van u als cliënt
  • uw BSN nummer
  • het polisnummer van uw zorgverzekeraar en ook de agb-code
  • het stempel en de handtekening van uw huisarts (zie ook het sjabloon van ons aanmeldformulier)

Wachtlijst

alt=

Informatie

Op dit moment hebben wij een wachttijd van ongeveer 8 weken. Meer informatie & details >>
 

Read more

Eigen risico

alt=

Regelgeving

In 2021 geldt, net als in 2020, een eigen risico van €385 en er is een verwijzing door de huisarts vereist om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Read more