Praktijk SPEL Haarlemmermeer gaat stoppen per 1 januari 2023

Psychologenpraktijk SPEL (Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn) aan de Hoofdweg 737 sluit per 1 januari 2023 haar deuren wegens pensionering en het gebrek aan opvolgers.

AANMELDEN

Informatie en formulieren

U kunt zich bij SPEL op twee manieren aanmelden:

  • Via het aanmeldformulier op deze website. Let op: het is belangrijk dat u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, want anders werkt het aanmeldformulier niet. De cookies dienen alleen om het aanmelden mogelijk te maken.
  • Telefonisch via 023-5632678. U kunt 24 uur per dag een voicemail achterlaten onder vermelding van uw naam, uw telefoonnummer, en het onderwerp. Een van onze psychologen belt u dan zo snel mogelijk (op een werkdag) terug.

Na aanmelding plaatsen wij u op de wachtlijst indien er op dat moment een wachtlijst is. Als één van onze psychologen een plek heeft belt zij/hij u op om een afspraak te maken. De psycholoog doet de intake en neemt u direct in behandeling: er is dus geen scheiding tussen intake en behandeling.

Als tijdens de intake blijkt dat uw problematiek te zwaar is voor de GBGGZ, dan verwijzen wij u door naar de SGGZ via uw huisarts. Indien nodig kunt u in onze praktijk een psychiater consulteren voor b.v. medicatie. Ook dit wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Wat heeft u nodig om zich aan te melden?

Voor uw behandeling heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De verzekering eist dat deze verwijzing aan een aantal eisen voldoet:

  • er moet een vermoeden van een DSM-5 diagnose zijn
  • een verwijzing naar GB-GGZ (S.P.E.L. biedt géén specialistische GGZ). 
  • personalia van u als cliënt
  • uw BSN nummer
  • het polisnummer van uw zorgverzekeraar en ook de agb-code
  • het stempel en de handtekening van uw huisarts (zie ook het sjabloon van ons aanmeldformulier)
Wachtlijst
Eigen risico

Eigen risico

Regelgeving

In 2022 geldt, net als in 2021, een eigen risico van € 385 en er is een verwijzing door de huisarts vereist om voor vergoeding in aanmerking te komen.