BEROEPSVERENIGINGEN

S.P.E.L. is bij meerdere beroepsverenigingen aangesloten

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Voor meer informatie over LVVP, zie www.lvvp.info