BEROEPSVERENIGINGEN

S.P.E.L. is bij meerdere beroepsverenigingen aangesloten

Nederlands Instituut van Psychologen.

Voor meer informatie over NIP, zie www.psynip.nl