Ik werk sinds 1990 in eigen praktijk als pedagoog en psycholoog. Sinds 2000 heb ik mijn BIG-registratie als GZ-psycholoog, en sinds 2003 mijn NIP-registratie als eerstelijnspsycholoog en lichaamsgericht werkend psycholoog. Ik heb in de tweede lijn ervaring met behandeling van pubers (kindertehuis SAC) en vrouwenproblematiek (vrouwenafdeling De Oosthoek, GGZ Limmen). Sinds 2000 werk ik  in de eerstelijns praktijk S.P.E.L. te Hoofddorp en heb ik een kleine praktijk in Amsterdam.

Dit werk is boeiend door de diversiteit aan klachten en de variëteit in leeftijd ( van 18 tot 80+ jaar). Het geeft mij voldoening een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing c.q. verlichting van problemen, met zowel kortdurende als langer durende behandeling. Dit in contact met, interesse in en samenwerking met de patient.

Mijn ruime ervaring in diverse methoden en mijn ambitie om te blijven leren, dragen bij tot een professionele uitoefening van mijn vak. Door het volgen van symposia en bijeenkomsten blijf ik alert. Ik heb een open en ook kritische blik naar de ontwikkelingen van het regeringsbeeid van de GGZ. De patient dient voorop te staan en niet de methode of de statistiek.

 

 

 

Specialismen:

EMDR

EMDR staat voor eye movement desensitization reprogramming. Dit is een methode die bijdraagt aan het verwerken van traumatische ervaringen en ernstige inbreuken op het gevoel van eigenwaarde. Meer informatie op www.emdr.nl.

Pessotherapie

Deze therapievorm is erop gericht psychische schade, die in de jeugd is opgelopen, te verwerken en in een nieuw kader te plaatsen. Hierbij past een emotie- en lichaamsgerichte behandeling, omdat in het lichaam de emoties zich kenbaar maken en verwerkt kunnen worden. Dit wordt gecombineerd met werken vanuit inzichten in postieve versus negatieve ouder-kind interacties, die gespeeld hebben. Zie de website van Pessotherapie.

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek betekent: aan de hand van psychologische testen tot een diagnose en behandeladviezen komen.

 

Kwalificaties/Lidmaatschap:

  • Lidmaatschap LVVP
  • Lidmaatschap NIP
  • Lidmaatschap EMDR Nederland
  • Lidmaatschap Pessotherapie
  • BIG- registratie: 19052563725
  • Kamer van Koophandel nr: 34348858

 

Marjanne is aanwezig op:

  • maandag
  • donderdag
  • dinsdag (1x per 3 weken)

 

Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer