Mijn naam is Nelise Kunst. Sinds enige tijd ben ik werkzaam bij S.P.E.L. Haarlemmermeer als kinder- en jeugdpsycholoog. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden, met als afstudeerrichting Kinder- & Jeugdpsychologie.

Tijdens en na mijn studie ben ik op verschillende terreinen werkzaam geweest alwaar ik met veel plezier en toewijding met kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar heb gewerkt. Gedurende ruim vier jaar heb ik bij Inzowijs voorheen DOK-20) als persoonlijk begeleider van verschillende gezinnen gewerkt. Mijn stage heb ik voltooid bij GGZ Rivierduinen, locatie Duin- en Bollenstreek. Aldaar heb ik mijn Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald. Verder heb ik als onderzoeksassistent bij Yulius (voorheen het RMPI) en het Expertisecentrum Nederlands gewerkt. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij OnderwijsAdvies. Ik heb ervaring opgedaan in het uitvoeren van diagnostiek, de begeleiding, ondersteuning en behandeling van kinderen met een cognitieve beperking, leer- en/of gedragsproblemen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Mijn werkzaamheden bij S.P.E.L. Haarlemmermeer combineer ik met mijn werk bij OnderwijsAdvies.

Als kinder- en jeugdpsycholoog streef ik ernaar om op een laagdrempelige en toegankelijke manier zorg te bieden aan kinderen en jongeren met psychische of psychosociale problemen. Hierbij vind ik het belangrijk om mij te richten op de krachten en de mogelijkheden van het kind of de jongere, in plaats van te kijken naar wat niet goed gaat. Oplossingen heeft het kind of de jongere vaak al in zich. Het is alleen nog niet gelukt die op eigen kracht te vinden. Graag zoek ik actief met het kind of de jongere naar oplossingen voor problemen die in het dagelijks leven belemmerend werken. Uit ervaring is gebleken dat het zeer waardevol is tevens ouders, of andere belangrijke personen binnen het leven van het kind of de jongere, te betrekken in dit proces. Het geeft mij voldoening om in samenwerking met de betrokkenen naar mogelijkheden op zoek te gaan en gezamenlijk de huidige situatie te verbeteren. Samen ruimte creëren voor een positieve ontwikkeling zie ik iedere keer weer als een uitdaging. Inzicht geven in de problemen, maar vooral ook in wat het kind of de jongere zou kunnen helpen hiermee om te gaan. Dit kan door middel van gesprekken, behandelvormen als Oplossingsgerichte therapie en Cognitieve gedragstherapie, maar ook middels spel, oefeningen en tekeningen.

Kernbegrippen voor mij zijn: professionaliteit, vertrouwen en toegankelijkheid. Naast mijn huidige werkzaamheden volg ik de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en diverse cursussen. Zodoende blijf ik in ontwikkeling als kinder- en jeugdpsycholoog. Als persoon ben ik positief ingesteld en weet ik kinderen en jongeren goed te motiveren.

 

Kwalificaties/Lidmaatschap:

 

Nelise is aanwezig op:

  • woensdag
Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer