Mijn naam is Jane Rozenblad. Sinds enige tijd ben ik werkzaam bij S.P.E.L. Haarlemmermeer als GZ-psycholoog. Aan de Universiteit van Utrecht ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie en in 2000 ben ik ingeschreven in het BIG-register als GZ-psycholoog.

Mijn werkervaring startte bij de RIAGG Zuid-Oost in Amsterdam waar ik onder ander te maken kreeg met slachtoffers van de Bijlmervliegramp. Sindsdien heb ik mij gespecialiseerd in traumabehandelingen. Daarnaast heb ik mij in de functie van coördinator migrantenhulpverlening verdiept in de transculturele psychiatrie en psychologie. Vervolgens werkte ik enkele jaren als behandelaar in de Dr. D.R. Caprileskliniek, een psychiatrisch ziekenhuis op Curaçao.  Bij de Arbo Unie in Haarlem en Amsterdam deed ik assessments, indicatiestellingen en kortdurende behandelingen bij mensen met werkgerelateerde problemen. Tot eind 2016 was ik werkzaam bij de GGZinGeest te Amsterdam waar ik kortdurende en middellange behandelingen uitvoerde.

In mijn werk ben ik zowel klacht- als methodisch gericht waarbij ik gebruik maak van EMDR, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, inzichtgevende therapie, hypnotherapie en Mindfulness. Op dit moment ben ik bezig mij te bekwamen in mensen met haarproblemen die daar psychisch onder gebukt gaan. Als psycholoog focus ik mij op het verminderen van klachten en het beheersbaar maken van de problemen. Ik houd van mijn werk en voel mij tevreden als ik samen met en afgestemd op u  een bijdrage mag leveren aan uw welzijn.

Specialismen:

EMDR

Cognitieve gedragstherapie

Arbeidsgerelateerde problematiek

Mindfulness

Hypnotherapie

Assesments

Kwalificaties/Lidmaatschap

Psycholoog NIP

Lidmaatschap NIP

Lidmaatschap Vereniging van EMDR

Opgenomen in het BIG register als GZ-psycholoog,

registratie nummer:29051972125

Kamer van Koophandel nummer: 66793947

Aanwezig op maandag

Geschreven door Hedy Henstra

Mijn naam is Nelise Kunst. Sinds enige tijd ben ik werkzaam bij S.P.E.L. Haarlemmermeer als kinder- en jeugdpsycholoog. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden, met als afstudeerrichting Kinder- & Jeugdpsychologie.

Tijdens en na mijn studie ben ik op verschillende terreinen werkzaam geweest alwaar ik met veel plezier en toewijding met kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar heb gewerkt. Gedurende ruim vier jaar heb ik bij Inzowijs voorheen DOK-20) als persoonlijk begeleider van verschillende gezinnen gewerkt. Mijn stage heb ik voltooid bij GGZ Rivierduinen, locatie Duin- en Bollenstreek. Aldaar heb ik mijn Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald. Verder heb ik als onderzoeksassistent bij Yulius (voorheen het RMPI) en het Expertisecentrum Nederlands gewerkt. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij OnderwijsAdvies. Ik heb ervaring opgedaan in het uitvoeren van diagnostiek, de begeleiding, ondersteuning en behandeling van kinderen met een cognitieve beperking, leer- en/of gedragsproblemen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Mijn werkzaamheden bij S.P.E.L. Haarlemmermeer combineer ik met mijn werk bij OnderwijsAdvies.

Als kinder- en jeugdpsycholoog streef ik ernaar om op een laagdrempelige en toegankelijke manier zorg te bieden aan kinderen en jongeren met psychische of psychosociale problemen. Hierbij vind ik het belangrijk om mij te richten op de krachten en de mogelijkheden van het kind of de jongere, in plaats van te kijken naar wat niet goed gaat. Oplossingen heeft het kind of de jongere vaak al in zich. Het is alleen nog niet gelukt die op eigen kracht te vinden. Graag zoek ik actief met het kind of de jongere naar oplossingen voor problemen die in het dagelijks leven belemmerend werken. Uit ervaring is gebleken dat het zeer waardevol is tevens ouders, of andere belangrijke personen binnen het leven van het kind of de jongere, te betrekken in dit proces. Het geeft mij voldoening om in samenwerking met de betrokkenen naar mogelijkheden op zoek te gaan en gezamenlijk de huidige situatie te verbeteren. Samen ruimte creëren voor een positieve ontwikkeling zie ik iedere keer weer als een uitdaging. Inzicht geven in de problemen, maar vooral ook in wat het kind of de jongere zou kunnen helpen hiermee om te gaan. Dit kan door middel van gesprekken, behandelvormen als Oplossingsgerichte therapie en Cognitieve gedragstherapie, maar ook middels spel, oefeningen en tekeningen.

Kernbegrippen voor mij zijn: professionaliteit, vertrouwen en toegankelijkheid. Naast mijn huidige werkzaamheden volg ik de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en diverse cursussen. Zodoende blijf ik in ontwikkeling als kinder- en jeugdpsycholoog. Als persoon ben ik positief ingesteld en weet ik kinderen en jongeren goed te motiveren.

 

Kwalificaties/Lidmaatschap:

 

Nelise is aanwezig op:

 • woensdag
Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer

Joke Donk heeft meer dan 30 jaar ervaring als gz-psycholoog, zowel in de eerste als de tweede lijn. Deze ervaring betreft o.a. het behandelen van depressies, angststoornissen, posttraumatische stressstoornissen ( met EMDR),somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Zij heeft ervaring met adolescenten ( vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen. Haar kwalificaties: Gz-psycholoog, BIG- en NIP geregistreerd, EMDR-practitioner ( traumabehandeling) , MBT basistherapeut en lichaamsgericht werkend psycholoog. Voorts heeft zij het getuigschrift van de 4-jarige postdoctorale opleiding tot Integratief Lichaamsgericht Werkende Psychotherapeut van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Lidmaatschap Psyzorg Haarlemmermeer en Kennemerland 

Ik ben lid geworden van Psyzorg HK omdat ik het belangrijk vind om op regionaal niveau samen te werken met andere hulpverleners in de GGZ en met de huisartsen, specialisten en POH's. Via Psyzorg is er binnen de Haarlemmermeer en Kennemerland gestructureerd overleg met o.a. de huisartsen, POH's en de Specialistische GGZ.

Specialismen:

EMDR

EMDR staat voor eye movement desensitization reprogramming. Dit is een methode die bijdraagt aan het verwerken van traumatische ervaringen en ernstige inbreuken op het gevoel van eigenwaarde. Meer informatie op www.emdr.nl. Daar kunt u mijn naam ook vinden op de lijst met gekwalificeerde emdr-practitioners.

Hulp rond zwangerschap en bevalling

Hulpverlening en traumaverwerking met o.a. EMDR voor vrouwen met trauma’s en verlies rond zwangerschap, bevalling, geboorte en complicaties bij moeder en kind. Vrouwen kunnen last krijgen van o.a. nachtmerries, herbelevingen, een te sterke waakzaamheid, woede aanvallen en (onterechte) schuldgevoelens. Soms heeft de vrouw acuut last van deze problemen, soms ook komen ze pas naar voren als de vrouw opnieuw zwanger wordt. Dan is er angst voor herhaling van de traumatische ervaringen. Door de eerdere ervaringen alsnog te verwerken, kan zij dan een volgende zwangerschap en bevalling met vertrouwen tegemoet zien.

Integratieve Bewegins Psychotherapie

Bij deze therapievorm wordt gekeken naar de samenhang tussen lichaam en geest en wordt gewerkt met verbale, non-verbale en lichaamsgerichte technieken. Ik behaalde de kwalificatie Integratief Bewegings Psychotherapeut aan de Vrije Universiteit, faculteit bewegingswetenschappen.

Schema Therapie

Deze therapie richt zich op onderliggende valkuilen in je persoonlijkheid. Geschikt voor mensen die last hebben van hardnekkig patronen in hun gedrag, die ze niet kunnen veranderen, ook al willen ze dat nog zo graag. Die merken dat ze met hun gezonde verstand best weten wat ze moeten doen, maar merken dat hun gevoel niet mee werkt. Voor meer informatie zie: www.schematherapie.nl
.

 

Kwalificaties/Lidmaatschap:

 • Lidmaatschap NIP
 • Lidmaatschap PsyZorg
 • Lidmaatschap EMDR Nederland
 • Opgenomen in het BIG register als gz-psycholoog, registratienummer 09051454425
 • registratie EMDR European Practitioner (zie www.emdr.nl) en de SIG (Special Interest Groep) EMDR en zwangerschap
 • Lid van het landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap
 • Diploma Integratief Lichaamsgericht Werkend Psychotherapeut van de faculteit Bewegingswetenschappen van de VU
 • Kwalificatie MBT (Mentalisatie Bevorderende Therapie), basistherapeut in het register van de Nederlandse vereniging van MBT

 

Joke is aanwezig op:

 • dinsdag en vrijdag
Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer

Ik werk sinds 1990 in eigen praktijk als pedagoog en psycholoog. Sinds 2000 heb ik mijn BIG-registratie als GZ-psycholoog, en sinds 2003 mijn NIP-registratie als eerstelijnspsycholoog en lichaamsgericht werkend psycholoog. Ik heb in de tweede lijn ervaring met behandeling van pubers (kindertehuis SAC) en vrouwenproblematiek (vrouwenafdeling De Oosthoek, GGZ Limmen). Sinds 2000 werk ik  in de eerstelijns praktijk S.P.E.L. te Hoofddorp en heb ik een kleine praktijk in Amsterdam.

Dit werk is boeiend door de diversiteit aan klachten en de variëteit in leeftijd ( van 18 tot 80+ jaar). Het geeft mij voldoening een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing c.q. verlichting van problemen, met zowel kortdurende als langer durende behandeling. Dit in contact met, interesse in en samenwerking met de patient.

Mijn ruime ervaring in diverse methoden en mijn ambitie om te blijven leren, dragen bij tot een professionele uitoefening van mijn vak. Door het volgen van symposia en bijeenkomsten blijf ik alert. Ik heb een open en ook kritische blik naar de ontwikkelingen van het regeringsbeeid van de GGZ. De patient dient voorop te staan en niet de methode of de statistiek.

 

 

 

Specialismen:

EMDR

EMDR staat voor eye movement desensitization reprogramming. Dit is een methode die bijdraagt aan het verwerken van traumatische ervaringen en ernstige inbreuken op het gevoel van eigenwaarde. Meer informatie op www.emdr.nl.

Pessotherapie

Deze therapievorm is erop gericht psychische schade, die in de jeugd is opgelopen, te verwerken en in een nieuw kader te plaatsen. Hierbij past een emotie- en lichaamsgerichte behandeling, omdat in het lichaam de emoties zich kenbaar maken en verwerkt kunnen worden. Dit wordt gecombineerd met werken vanuit inzichten in postieve versus negatieve ouder-kind interacties, die gespeeld hebben. Zie de website van Pessotherapie.

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek betekent: aan de hand van psychologische testen tot een diagnose en behandeladviezen komen.

 

Kwalificaties/Lidmaatschap:

 • Lidmaatschap LVVP
 • Lidmaatschap NIP
 • Lidmaatschap EMDR Nederland
 • Lidmaatschap Pessotherapie
 • BIG- registratie: 19052563725
 • Kamer van Koophandel nr: 34348858

 

Marjanne is aanwezig op:

 • maandag
 • donderdag
 • dinsdag (1x per 3 weken)

 

Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer

Ik heb psychologie gestudeerd aan de UvA en ben afgestudeerd in Klinische Psychologie. Sinds 2001 werk ik bij SPEL Haarlemmermeer; daarvoor heb ik als verpleegkundige gewerkt in verschillende ziekenhuizen. Mijn medische achtergrond en ervaring uit die tijd komt nog altijd van pas in mijn huidige werk.Ik heb ook in de Ouderenzorg gewerkt, daar was ik werkbegeleider en praktijkopleider voor de gz-opleiding. Naast de praktijk in Hoofddorp werk ik ook in de Specialistische GGZ in een praktijk in Hoorn.

Als psycholoog focus ik op het verminderen van de klachten, waarbij de aspecten die een rol spelen in het ontstaan van die klachten (in de vroege jeugd of meer recent) ook de nodige aandacht krijgen. Iemands levensloop speelt dan ook in de regel een belangrijke rol in mijn behandeling. In mijn behandeling werk ik vanuit verschillende referentiekaders, van technieken uit de cognitieve therapie tot meer inzichtgevende interventies. Afhankelijk van de persoon en zijn of haar klachten. Ook werk ik met EMDR o.m. in geval van trauma, 

 

Kwalificaties/Lidmaatschap:

 • Lidmaatschap LVVP
 • Lidmaatschap NVGzP
 • opgenomen in het BIG-register als gz-psycholoog: registratienummer 09029069125

Kamer van Koophandel 34340768

 

Hedy is aanwezig op:

 • maandag en donderdag 

Contracten

Ik heb voor 2016 en 2017 contracten met Zilveren Kruis, Multizorg en CZ (en de daaronder vallende labels).

Met de andere verzekeraars heb ik geen contract en in dat geval krijgt u de rekening na afloop van de behandeling thuis gestuurd. Deze kunt u dan zelf indienen bij de verzekeraar. In geval van de ongecontracteerde verzekeraars gelden de volgende tarieven:

Kort traject:                        € 457,43 

Middellang traject:               € 779,40

Intensief traject:                 € 1222,15

Onvolledig Behandeltraject: € 186,71

Geschreven door S.P.E.L. Haarlemmermeer