NIEUWS

Informatie en nieuws van S.P.E.L. Haarlemmermeer

Informatie voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2014 zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd in de GGZ, wat ook gevolgen heeft voor de eerstelijnspsychologische zorg. Vanaf nu spreken we niet meer van eerstelijnspsychologische zorg maar van generalistische basis GGZ (GBGGZ).

Vergoeding van behandelingen in de GBGGZ in 2014

Er worden drie behandeltrajecten in de GBGGZ vergoed vanuit de basisverzekering, met ieder een aantal minuten die aan behandeling besteed mag worden: Kort, Middel en Intensief. De duur van de behandeling wordt bepaald door de psycholoog in samenspraak met de huisarts en cliënt. De behandeling kan de vorm hebben van gesprekken, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van telefonische of e-mailconsulten. Ook rapportagetijd valt hieronder.

Hieronder ziet u een overzicht van kosten van de verschillende behandeltrajecten zoals omschreven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):

 

Basis GGZ Kort:

Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Maximaal 294 minuten, factuurbedrag € 473, 59.

Basis GGZ Middel:

Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven. Maximaal 495 minuten, factuurbedrag € 773,19

Basis GGZ Intensief:

Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Maximaal 750 minuten, factuurbedrag € 1212,41.

Transitie:

consulten waarbij blijkt dat er geen sprake is van klachten zoals boven omschreven. Maximaal 120 minuten, factuurbedrag € 185,22

 

De behandeling wordt alleen vergoed wanneer er door de huisarts een verwijsbrief is meegegeven waarin gesteld wordt dat er sprake is van (een vermoeden van):

  • een stoornis zoals beschreven in de DSM-IV (een handboek waarin tal van psychiatrische problematieken beschreven wordt)
  • die door de zorgverzekeraar vergoed wordt (er zijn ook DSM-IV classificaties waarbij behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Behandeling van deze klachten is voor eigen rekening, zie hieronder bij: Onverzekerd Product (OVP)

Daarbij dient de huisarts ook gegevens aan te leveren over zijn praktijk (zoals adres en AGB-code) en moet hij/zij expliciet vermelden dat het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ. 

Met de meeste zorgverzekeraars heeft de psycholoog een contract, dit betekent o.a. dat de rekening voor de totale behandeling door de psycholoog direct bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. Wanneer de psycholoog geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling slechts ten dele (50-80% van het marktconforme tarief, informeert u bij uw zorgverzekeraar). In dat geval dient u zelf de rekening van de behandeling in bij uw zorgverzekeraar. Rekeningen worden na afloop van de behandeling in één keer verstuurd. De kosten van het behandeltraject worden bij cliënten van 18 jaar en ouder ingehouden op het eigen risico (in 2014: 360 euro) ook als de psycholoog geen contract heeft met de zorgverzekeraar.

Onverzekerd Product (OVP):

Wanneer er sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM-IV die niet valt onder vergoede zorg (zoals aanpassingsstoornissen, burnoutklachten, partnerrelatieproblemen, etc.) worden er geen eisen gesteld aan de verwijsbrief van de huisarts of aan de duur van de behandeling. U ontvangt na elk consult een rekening (á 85 euro). Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar !

Gepubliceerd: zaterdag 21 december 2013 11:49