NIEUWS

Informatie en nieuws van S.P.E.L. Haarlemmermeer

Informatie voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2014 zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd in de GGZ, wat ook gevolgen heeft voor de eerstelijnspsychologische zorg. Vanaf nu spreken we niet meer van eerstelijnspsychologische zorg maar van generalistische basis GGZ (GBGGZ).

Vergoeding van behandelingen in de GBGGZ in 2014

Er worden drie behandeltrajecten in de GBGGZ vergoed vanuit de basisverzekering, met ieder een aantal minuten die aan behandeling besteed mag worden: Kort, Middel en Intensief. De duur van de behandeling wordt bepaald door de psycholoog in samenspraak met de huisarts en cliënt. De behandeling kan de vorm hebben van gesprekken, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van telefonische of e-mailconsulten. Ook rapportagetijd valt hieronder.

Hieronder ziet u een overzicht van kosten van de verschillende behandeltrajecten zoals omschreven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):

Lees meer...
Gepubliceerd: zaterdag 21 december 2013 11:49