Praktijk SPEL Haarlemmermeer gaat stoppen per 1 januari 2023

Psychologenpraktijk SPEL (Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn) aan de Hoofdweg 737 sluit per 1 januari 2023 haar deuren wegens pensionering en het gebrek aan opvolgers.

KOSTEN

Wat kost een psychologisch consult en wordt deze vergoed?

De psychologische zorg van S.P.E.L. Haarlemmermeer valt onder de basisgeneralistische geestelijke gezondheidszorg (basisggz) en wordt geheel vergoed wanneer de behandelend psycholoog een contract heeft. Wel dient u eerst uw eigen risico van €385 (2022) betaald te hebben. Indien dat niet of gedeeltelijk het geval is wordt dit bedrag verrekend met de door ons ingediende declaratie bij de zorgverzekeraar, waar u bij verzekerd bent. Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.

Wij hebben contracten met een aantal zorgverzekeraars. Behandelingen die gegeven worden door een psycholoog die geen contract heeft met de verzekeraar, worden gedeeltelijk of geheel vergoed afhankelijk van uw polis. Kijk bij de informatie over uw therapeut met welke verzekeraars zij een contract heeft. Behandelingen die niet door de verzekeraars vergoed worden, kosten € 90 per gesprek. Als wij geen contract hebben met uw verzekeraar krijgt u een particuliere rekening. Die kunt u indienen bij uw verzekeraar en krijgt u deels vergoed.

NB  Onze praktijk heeft geen contract met Caresque

       Omdat slechts twee van onze psychologen een contract hebben bij CZ en VGZ is de wachttijd voor cliënten van deze verzekeraar langer. Voor cliënten die verzekerd zijn bij Menzis geldt momenteel een aannamestop.

 

In 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten zal uw behandelaar een inschatting maken van de lengte van de behandeling. Dat kan bijv een keer of 8 zijn of 10 of 15. De consulten worden per keer (meestal per maand) verrekend en gedeclareerd.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg inclusief gesprekken met een praktijkondersteuner (POH) GGZ vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering voor de volgende stoornissen:

 • Stemmingsstoornissen - depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening, stemmingsstoornissen door een middel.
 • Angststoornissen - paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwangstoornis/OCS, PTSS.
 • Post-traumatische stressstoornissen
 • Verslavingen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADHD)
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Gedragsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Somatoforme stoornissen - sterke lichamelijke klachten met een psychische oorzaak.

Klachten die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed, bijv werk gerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen, worden soms vergoed vanuit de aanvullende polis. Trek niet te snel de conclusie dat u geen vergoeding krijgt omdat uw kernprobleem niet vergoed wordt. Soms kan het vergoed worden op grond van de gevolgen (bijvoorbeeld als u naar aanleiding van een verlieservaring of burnout een angststoornis of depressie krijgt). Hiervoor kunt u in overleg gaan met uw huisarts. Voor de zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Het is ook mogelijk dat u de gesprekken zelf betaalt.

Voor lichte problematiek zal u door uw huisarts / POH GGZ behandeld worden.

Indien uw klachten ernstiger zijn, dan volgt een verwijzing naar de psycholoog waarbij het aantal vergoede gesprekken afhangt van de ernst van de klachten. U kunt aan de hand van uw klachten ingedeeld worden in de volgende zorgzwaarteproducten:

{slider Kort|closed|icon}

 

Tarieven

De tarieven worden sinds dit jaar berekend per 15 minuten. Voor een diagnostisch consult is het tarief anders dan voor een behandel consult. De gesprekken duren over het algemeen 45, 60, 75 of 120 minuten. Door de NZa (de Nedelandse Zorgautoriteit), zijn tarieven vastgesteld, geldend voor 2022 voor gz-psychologen. Deze tarieven zijn als volgt:

45 minuten diagnostiek: € 142.31

60 minuten diagnostiek  € 163,37

45 minuten behandeling: € 120.99

60 minuten behandeling: € 143,71

 

De psychologen van SPEL Haarlemmermeer hebben verschillende tarieven, afhankelijk van zorgverzekeraars. 

 

Kosten te laat afzeggen of niet nagekomen afspraken

Indien u een afspraak minimaal 24 uur van te voren op werkdagen afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u niet tijdig afmeldt, zullen wij het consult in rekening brengen. Een niet nagekomen/te laat afgezegd consult wordt als particuliere rekening naar u toegestuurd, voor een enkel consult bedraagt dit € 90. U kunt u deze rekening niet bij de verzekeraar indienen. U kunt zich afmelden voor een consult bij uw behandelaar, via de praktijk of via de website.

 

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan zijn dat gedurende uw behandeling bij SPEL blijkt dat u baat kunt hebben bij langere therapie: psychotherapie (ofwel specialistische ggz, s-ggz). In dat geval kan de psycholoog u verwijzen naar een psychotherapeut. Als u na afsluiting van de gesprekken bij ons blijkt dat u meer nodig heeft dan de behandeling bij ons, kan de huisarts u doorverwijzen.  

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld.
Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.
De consulten van klachten die niet worden vergoed bedragen € 90.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!
Raadpleegt u s.v.p. zelf uw polis of de website van de verzekeraar. Voor een overzicht, zie: independer.nl.

Wij zijn aangesloten bij:


 • emdr-65x288

  emdr-65x288

 • nip-65x288

  nip-65x288

 • nvgzp-65x288

  nvgzp-65x288